DOKUMENTY DOSTĘPNE NA WITRYNIE ROCKWOOL POLSKA

ROCKWOOL Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych na witrynie ROCKWOOL Polska w konkretnych rozwiązaniach. Wszystkie informacje oraz powiązane z nimi ilustracje są poglądowe. ROCKWOOL Polska nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na witrynie ROCKWOOL Polska. Publikowane informacje są uaktualniane okresowo.

Korzystanie z dokumentów (takich jak raport roczny, raport środowiskowy, artykuły, karty produktowe itp.) publikowanych na stronach internetowych ROCKWOOL Polska jest dozwolone pod warunkiem, że:

  1. | poniższa informacja o prawach autorskich widnieje na każdej kopii,
  2. | dokumenty są wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych, a nie handlowych,
  3. | dokumenty nie kopiowane ani przesyłane dalej w innych sieciach komputerowych ani emitowane w innych mediach,
  4. | nie wprowadzone zostaną żadne modyfikacje dokumentów.

Korzystanie z dokumentów w innych celach jest zabronione oraz może pociągać za sobą konsekwencje prawne.

Pozwolenie na korzystanie z wyżej wymienionych dokumentów nie obejmuje projektu i układu graficznego witryny ROCKWOOL Polska. Elementy stron internetowych ROCKWOOL Polska są chronione prawem i nie mogą być kopiowane bądź naśladowane w całości ani w części. Żadne logo, grafika, czy zdjęcie ze strony www.rockwool.pl nie mogą być kopiowane i publikowane na innych stronach, chyba że za pisemną zgodą ROCKWOOL Polska.

Prawa autorskie

Copyright © ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki handlowe

ROCKWOOL, ROCKMIN, ECOROCK, SUPERROCK, DOMROCK oraz nazwy innych produktów wymienionych na stronach internetowych ROCKWOOL Polska są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Wszelkie prawa nie objęte niniejszą klauzulą są zastrzeżone.