Duże zbiorniki magazynowe

Dostępność surowców, paliw oraz magazynowanie produktów końcowych to kluczowe elementy w każdej dziedzinie przemysłu. Zazwyczaj duże zbiorniki (rezerwuary) służą do przechowywania surowców, paliw i gotowych wyrobów. Małe zbiorniki lub zasobniki służą do przechowywania produktów lub półproduktów przez krótki czas. W celu zachowania odpowiednich właściwości substancji oraz stabilności i bezpieczeństwa procesu produkcyjnego ważne jest utrzymanie właściwej temperatury w zbiorniku.

Dlaczego izolować?

Funkcjonalność zbiorników magazynowych zależy w dużej mierze od ich izolacji. Izolacja spełnia następujące funkcje:

  • Oszczędność kosztów: Odpowiednia izolacja zapewnia zarówno mniejszą stratę ciepła, jak i mniejsze straty wywołane odpowietrzaniem zbiornika. Zwrot kosztów można zauważyć w przeciągu jednego roku, nawet przy niskich temperaturach (30oC), zaś okres eksploatacyjny materiałów izolacyjnych może wynosić wiele lat.
  • Środowisko: Oprócz niższych kosztów odpowiednia izolacja pozwala na ograniczenie emisji CO2 ze względu na mniejszą utratę ciepła. Mniejsze straty związane z odpowietrzaniem zbiorników z niebezpiecznymi substancjami to także mniejsze szkody dla środowiska.
  • Konrola procesu: Izolacja chroni zbiornik przed zamarzaniem oraz przegrzewaniem na skutek promieniowania słonecznego. Zapobiega również chłodzeniu się przechowywanej substancji, uniemożliwiając jej osadzanie się i zmianę stanu skupienia np. z płynnego na stały. W obu przypadkach można zastosować dodatkowe ogrzewanie lub chłodzenie.
  • Bezpieczeństwo: izolacje ognioodporne zmniejszają ryzyko zaplenia się substancji palnych w zbiorniku w przypadku pożaru. Izolacja ta stanowi również ochronę w przypadku styczności z powierzchnią zbiornika, ponieważ zmniejsza jej tempetaurę. 

Płyty ROCKWOOL do izolacji ścian zbiornika

Zbiorniki magazynowe z reguły usytuowane są na zewnątrz, dlatego istotny jest dobór materiału izolacyjnego o niskim współczynniku przewodzenia ciepła i o doskonałych właściwościach hydrofobowych.

Do izolacji ścian zbiornika powszechnie stosuje się płyty ProRox SL 920 CZ, ProRox SL 930 CZ, ProRox SL 950 CZ.

Na ogół stosowanie materiałów o słabych właściwościach hydrofobowych i nie podatnych na nacisk jak mata na siatce ProRox WM nie jest rekomendowane.

Płyty ROCKWOOL do izolacji dachu zbiornika

Istnieje przekonanie, że nieruchome powietrze znajdujące się nad gorącym płynem stanowi warstwę izolacyjną dachu zbiornika. Dlatego wiele firm pomija izolację dachu. Nie jest to jednak całkowicie zgodne z prawdą. Jeśli izolacja nie jest prawidłowo zainstalowana i utrzymywana, może łatwo wystąpić korozja dachu zbiornika. Ponadto, w wyniku różnicy temperatur pomiędzy gorącym płynem a dachem zbiornika bez izolacji występuje zjawisko silnej konwekcji, co z kolei skutkuje wysoką stratą ciepła. Wykonanie izolacji dachu zbiornika jest możliwe przy zastosowaniu właściwych materiałów izolacyjnych takich jak płyty ProRox SL 590,o dużej wytrzymałości na obciążenia.