Izolacja KANAŁÓW SPALIN I KOMINÓW

Podczas spalania surowców kopalnych powstają spaliny, które zanim zostaną wyemitowane do atmosfery są kierowane kanałami spalinowymi do różnych faz oczyszczania, jak np. procesy odazotowania (DeNOX), odsiarczania (DESOX) i odpylania.

Dlaczego izolować?

Systemy izolacyjne kanałów spalinowych spalin następujące zadania:

  • Redukują straty ciepła w spalinach, przez co zapobiegają przekraczaniu punktu rosy przez spaliny płynące przy wewnętrznych powierzchniach kanału. Dzięki temu maleje ryzyko korozji. Dotyczy to również obszarów z konstrukcyjnymi mostkami termicznymi, jak dźwigary, zwężenia itd.
  • Redukują straty ciepła w kanałach spalinowych z odzyskiwaniem ciepła
  • Chronią osoby przed wpływem wysokich temperatur
  • Pozwalają na spełnienie wymagań ochrony przed hałasem

Produkty

Maty na siatce ProRox WM od lat sprawdzają się jako izolacja kominów i kanałów spalin. Są one elastyczne i łatwo dopasowują się do powierzchni o nieregularnych kształtach.  Maty na siatce ProRox WM są niepalne, mogą być stosowane w wysokich temperaturach użytkowych  (od 400°C do 660°C)  i wykazują znikomą przewodność cieplną w całym zakresie temperatur.

Płyty ProRox SL 960CZ i ProRox SL 970CZ stosuje się jako alternatywę do izolacji kanałów spalin.