Kolumny

Kolumny to urządzenia przemysłowe o kształcie pionowej rury. Stosowane są do przeprowadzania chemicznych lub fizycznych procesów technologicznych, jak np. destylacja lub ekstrakcja materiałów. Kolumny stanowią często podstawę instalacji chemicznych lub petrochemicznych. Procesy przebiegające w kolumnach wymagają zazwyczaj określonych temperatur.

Dlaczego izolować?

Izolacja zbiorników i kolumn odgrywa ważną rolę w ich funkcjonowaniu. Dzięki właściwej izolacji możliwe jest:

  • Zredukowanie strat ciepła
  • Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez minimalizacje temperatury powierzchni
  • Ograniczanie schładzania magazynowanych materiałów, aby te nie twardniały i pozostawały płynnymi
  • Zapewnianie stałości temperatur wymaganych do prawidłowego przebiegu procesów
  • Zapobieganie rozgrzewaniu się materiałów np. przez działanie promieni słonecznych

ProRox SL 930 PL

Ze względu na to, że kolumny stoją najczęściej na zewnątrz istotne jest, aby materiał izolacyjny miał niską przewodność cieplną i wykazywał dobrą odporność na wodę. Do izolacji zbiorników i kolumn głównie stosuje się płyty ProRox SL 930 PL  ze względu na ich właściwości hydrofobowe.

Jako alternatywę do izolacji kolumn stosuje się maty na siatce ProRox WM.