Izolacja kotłów przemysłowych

Do kotłów parowych zalicza się zarówno kotły do podgrzewania wody jak i kotły do wytwarzania pary przy zwiększonym ciśnieniu. Zgodnie z ogólną definicją kocioł jest urządzeniem służącym do wytwarzania gorącej wody lub pary. W przemyśle rozróżniamy dwa typy kotłów: wytwornice pary i kotły płomienicowo-płomiennikowe.

W nowoczesnej gospodarce elektrociepłowniczej wykorzystuje się duże wytwornice pary, w których spalane są takie surowce kopalne jak węgiel kamienny, węgiel brunatny. Powstaje w nich do 3600 t pary na godzinę o ciśnieniu osiągającym wartość 300 bar i temperaturze do 620°C.

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe stosowane są najczęściej w małych i średnich instalacjach przemysłowych, jak np. przemysł papierniczy lub spożywczy, które mają małe i średnie zapotrzebowanie na gorącą wodę lub parę o niewielkim ciśnieniu. Znajdują one zastosowanie również w obiektach kompleksowych, jak np. hotele, szpitale itd.

Dlaczego izolować?

Dzięki izolowaniu kotłów osiąga się następujące cele:

  • Redukcję strat ciepła, co przyczynia się do podniesienia sprawności kotła.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez minimalizację temperatury powierzchni.
  • Zapobieganie nagrzewaniu się pomieszczeń kotłowni, co pozwala na zachowanie odpowiedzniej temperatury w miejscu pracy.

Produkty

Maty na siatce ProRox WM od lat sprawdzają się jako izolacja kotłów energetycznych. Są one elastyczne i łatwo dopasowują się do powierzchni o nieregularnych kształtach.  Maty na siatce ProRox WM są niepalne, mogą być stosowane w wysokich temperaturach użytkowych  i wykazują znikomą przewodność cieplną w całym zakresie temperatur.