Izolacja zbiorników

Zbiorniki są ważnymi elementami składowymi instalacji dla procesów technologicznych w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. W wielu procesach produkcyjnych wykorzystuje się różne materiały, które są magazynowane w zbiornikach i stamtąd rozsyłane do różnych procesów technologicznych. W zbiornikach magazynuje się zwykle materiały płynne, stałe lub gazowe, które zgodnie z zapotrzebowaniem przesyła się do odpowiednich urządzeń.

Izolacja jest ważna dla procesów technologicznych

Często jest tak, że materiały znajdujące się w zbiornikach muszą utrzymywać odpowiednie temperatury. Przy zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach mogą one stracić swoje właściwości, krzepnąć lub stracić płynność, co uniemożliwi ich pompowanie lub transport przy pomocy podajników. Izolowanie zbiorników odgrywa więc ważną rolę w utrzymaniu funkcjonalności procesów technologicznych.

Zalety izolacji:

  • Redukcja strat ciepła
  • Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez minimalizację temperatury powierzchni
  • Ograniczenie schładzania magazynowanych materiałów, aby te nie twardniały i pozostawały płynnymi
  • Zapobieganie zamarzaniu zbiorników (z reguły z ogrzewaniem towarzyszącym)
  • Zapobieganie rozgrzewaniu się materiałów np. przez działanie promieni słonecznych w przypadku zbiorników znajdujących się na zewnątrz

Systemy izolacyjne dla zbiorników

System izolacyjny dla zbiorników składa się zasadniczo z następujących komponentów:

  • Materiał izolacyjny
  • Konstrukcja nośna i podporowa
  • Paroizolacja w przypadku izolacji systemów chłodzenia
  • Płaszcz

Rzeczywista temperatura pracy zbiorników  (powyżej lub poniżej temperatury otoczenia) jest podstawowym czynnikiem branym pod uwagę przy projektowaniu izolacji.