Bezpieczeństwo pożarowe

ROCKWOOL deklaruje temperaturę topnienia powyżej 1000°C. Produkty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania ochrony przeciwpożarowej i realnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego budynków i instalacji przemysłowych. Inne stosowane materiały izolacyjne spalają się w znacznie niższych temperaturach, często uwalniając niebezpieczne substancje. Wełna skalna jest niepalna i topi się dopiero w temperaturze ponad 1000°C. Dzięki temu izolacja ROCKWOOL skutecznie hamuje rozprzestrzenianie się ognia, przyczyniając się ostatecznie do ratowania życia ludzkiego, ochrony budynków i instalacji przemysłowych.

Lista produktów