Rurociągi

Rurociągi odgrywają kluczową rolę w wielu procesach przemysłowych, w instalacjach chemicznych i petrochemicznych np. w elektrowniach, ponieważ łączą ze sobą kluczowe komponenty, takie jak urządzenia, kolumny, zbiorniki, kotły, turbiny itp. ułatwiając przepływ materiałów i energii.

Znaczenie izolacji

Do najważniejszych wymagań stawianych rurociagom w procesach przemysłowych należy efektywność energetyczna, niezawodność i bezpieczeństwo w każdych warunkach, a w dalszej kolejności funkcjonalność w sterowaniu procesami, właściwa w stosunku do otoczenia struktura i wytrzymałość mechaniczna. Izolacje termiczne odgrywają istotną rolę w dążeniu do spełnienia tych wszystkich warunków.

Dlaczego izolować?

Prawidłowa izolacja termiczna rurociągów zapewnia:

  • Redukcję strat ciepła
  • Obniżenie kosztów
  • Redukcję emisji CO2
  • Ochronę przed zamarzaniem
  • Stabilną temperaturę procesów
  • Redukcję hałasu
  • Zapobiega kondensacji
  • Ochronę personelu przed wpływem wysokich temperatur

Dobór izolacji dla rurociągów

Stosowanie otulin ProRox PS pozwala uzyskać optymalnie najlepsze rezultaty w izolacji rurociągów. Gotowe odcinki otulin zapewniają szybki i prosty montaż. Dokładne dopasowanie rozmiaru otuliny do izolowanej powierzchni oraz duża odporność na kompresję pozwalają na stosowanie jednej warstwy otuliny ProRox PS bez dodatkowych konstrukcji wsporczych. Izolacja ProRox PS ma także mniejszą grubość.

Produkty

Maty nośne ProRox MA 520 ALU znajdują zastosowanie tam, gdzie użycie otulin jest utrudnione. Maty na siatce ProRox WM stosowane są w sytuacjach, gdy niemożliwe staje się zastosowanie otulin lub mat nośnych. Zaletą otulin i mat nośnych jest pominięcie konstrukcji wsporczych. Dzięki temu montaż jest szybszy i dodatkowo eliminowane są mostki termiczne. Uwaga: Maty nośne ProRox MA 520 ALU dostarczane są na specjalne zamówienie klienta.