Izolacja turbin parowych

Klasyczna turbina energetyczna jest maszyną wielostopniową, gdzie w części wysokoprężnej wykorzystywana jest para o temperaturze 550- 600° C i ciśnieniu do 200 MPa, w części średnioprężnej para o temperaturze  300-400° C i w części niskoprężnej para o temperaturze poniżej 100° C. Przy tak wysokich temperaturach istnieje potrzeba  zastosowania wielowarstwowej izolacji termicznej.

Dlaczego izolować?

Izolacja turbiny parowej spełnia następujące zadania:

    • Obniża temperaturę na powierzchni płaszcza do temperatury bezpiecznej
    • Ogranicza spadek temperatury pary wodnej na drodze przepływu
    • Minimalizuje straty ciepła, które mogłyby spowodować zakłócenia w prawidłowej pracy urządzenia (rozszerzalność termiczna, trwałość uszczelnień) 
    • Redukuje hałas (turbina parowa jest urządzeniem wirnikowym, emitującym dźwięki o wysokim natężeniu, powyżej 100 dB oraz powodującym drgania)
    .